Zhoubný nádor prsu

Na nejčastější otázky odpovídá prim. MUDr. Katarína Petráková z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Jak poznám, že se u mne objevily metastázy?
Karcinom prsu metastazuje nejčastěji do jater, plic, kostí a měkkých tkání jako je kůže a mízní uzliny. Z toho plynou i symptomy, tedy projevy metastáz. Při metastázách plicních je to nově vzniklá dušnost, déle trvající kašel nebo opakované plicní infekce. Jaterní metastázy se mohou projevit bolesti pod pravým žeberním obloukem, trávicími potížemi, žloutenkou nebo objevením se vody v břiše. Nově vzniklé bolesti nejčastěji oblasti páteře, nebo končetin mohou být projevem metastáz do skeletu.V měkkých tkáních se metastázy obvykle projeví otokem kůže, nebo bulkou. Pokud se u vás objeví jakákoliv nová déletrvající potíž, konzultujte svého onkologa.

Komu se mám s obavami svěřit?
Pokud pravidelně navštěvujete svého obvodního lékaře, potom se mu můžete svěřit. Nebo se obraťte přímo na vašeho onkologa.

Co pro mne může udělat praktický lékař? Musí vůbec o mém onemocnění vědět?
Obvodní lékař by měl vědět o vašem nádorovém onemocnění.V případě, že byste ho neinformovala, mohl by podcenit některé projevy metastatického onemocnění a léčit je jako banální nemoc.

Co to pro mne bude znamenat, když se vyšetřením přítomnost metastáz potvrdí?
Pokud se v době sledování potvrdí u vás metastázy, v zásadě to znamená zahájení protinádorové léčby.

K dispozici jsou 3 druhy protinádorové léčby:

Kterou z uvedených léčebných možností pro vás ošetřující lékař vybere, záleží na vlastnostech nádoru. Léčebné způsoby se dají i kombinovat.

Jaké je riziko, že se karcinom objeví i na druhé straně?
Ženy, které mají karcinom prsu na jedné straně, mají vyšší riziko vzniku karcinomu prsu i na straně druhé. Proto se u pacientek v rámci sledování pravidelně vyšetřují prsa pomocí mamografie jednou ročně.

Jakou šanci mám přežít recidivu (metastatické onemocnění)? Jak dlouho budu ještě žít?
Metastatické onemocnění karcinomu prsu je i v současné době nevyléčitelné onemocnění. Protinádorovou léčbou se však dá výrazně prodloužit život v dobré kondici (až o několik let). Pacientky, které mají orgánové metastázy (játra, plíce) mají horší prognózu než pacientky, které mají postižené kosti nebo měkké tkáně.

Budu moci současně s agresivní chemoterapií (jinou onkologickou léčbou) užívat běžné léky (perorální antidiabetika, léky proti nachlazení, antihypertenzíva, statiny...)?
Většina důležitých léku (proti vysokému tlaku, cukrovce, onemocnění srdce) nemá zásadní interakce (neovlivňují vzájemně svůj účinek) s protinádorovou léčbou a tudíž je mohou pacientky užívat i během protinádorové léčby.

Má smysl takové onemocnění vůbec léčit?
Určitě to smysl má. Karcinom prsu patří k onemocněním, které jsou dobře citlivé na protinádorovou léčbu. Současné léčebné možnosti, podle studií, výrazně prodlužují přežívání pacientek v relativně dobré kondici.

Jak se mám připravit na agresivní onkologickou léčbu?
Onkologická léčba nemusí být vždy agresivní. Druh léčby se volí jednak podle charakteristiky nádoru, a jednak s ohledem na stav a věk pacientky tak, aby jí výrazně nezhoršil kondici. To znamená, že ne pokaždé se jedná o agresivní léčbu. Například hormonální léčba je opravdu velice dobře tolerována a má minimální nežádoucí účinky.

Jak dlouho se budu vyrovnávat s následky léčby?
Ne každá léčba musí mít trvalé následky (třeba už vzpomínaná hormonální léčba). Pokud jde o cytostatika, mohou některé nežádoucí účinky přetrvávat (např. menší citlivost prstů při léčbě paclitaxelem). Nežádoucí účinky jsou dost individuální, ale v zásadě by léčba měla být vedena tak, aby jich pacientka měla co nejméně.

Lze věřit laboratorním nálezům, které potvrzují vzdálené metastázy? Nemůže jít o chybu?
Diagnostika vzdálených metastáz není postavená na laboratorních vyšetřeních. Pokud jde o nádorové markery (bílkoviny, které nádorové buňky vylučují do krve, kde se dají změřit), ty jsou jenom signálem, že může nádorové onemocnění metastazovat. Metastázy je však nutné potvrdit zobrazovacími vyšetřovacími metodami, jako je rentgen, ultrazvuk, kompjuterová tomografie nebo magnetická rezonance. Pouze nádorové markery neléčíme. Důležité je však vědět, že některé markery produkují nejenom nádorové buňky, ale i buňky zdravé. Navíc jejich hladina může být vyšší v důsledku toho, že se v těle neodbourávají. Proto vyšší hladina nádorových markerů neznamená vždy metastázy a v zásadě se nepoužívají ani pro diagnostiku, pouze pro sledování léčebné odpovědi protinádorové léčby.

Lze šíření (metastazování) předejít? Co mám dělat, abych riziko dalších metastáz snížila?
Jedinou účinnou cestou je adjuvantní, tedy zajišťovací protinádorová léčba, která následuje po operaci karcinomu prsu v časných stadiích (když nejsou zjištěny žádné metastázy). Jejím cílem je zničit mikrometastázy, které mohou být přítomny v organizmu a tak předejít jejich pozdějšímu růstu. Jiné účinné metody neznáme.