Závislost na alkoholu

Pod pojmem alkoholik si většina laické veřejnosti představí bezvládně ležícího bezdomovce. Závislost na alkoholu má však mnoho podob a vyskytuje se i v nejvyšších společenských vrstvách. Závislost nemusí být zřejmá na první pohled. Bezpečná dávka neexistuje, riziko vzniku závislosti je velmi individuální a nikdo před ním není chráněný.

Pro stanovení diagnózy závislosti jsou v současnosti stanovena kritéria. Z uvedených 6 bodů musejí být u konkrétního jedince přítomny současně a to kontinuálně po dobu alespoň jednoho měsíce.

  1. Silná touha užívat látku nebo se chovat určitým způsobem (bažení).
  2. Zhoršená sebekontrola v souvislosti s látkou či chováním (porucha sebeovládání).
  3. Somatický odvykací stav - tzv. absťák při nepřítomnosti drogy, třes, nervozita, bušení srdce, bolesti hlavy.
  4. Zvyšování tolerance, k vyvolání účinku - k pocitu libosti je třeba zvyšovat dávku.
  5. Postupné zanedbávání jiných potěšení, zájmů, zálib, přátel, rodiny.
  6. Pokračování v užívání látky přes jasný důkaz škodlivých následků, a to jak zdravotních, tak společenských.