Ocenění prof. Klenera

Prestižní Národní cenu vlády Česká hlava za mimořádné vědecké výsledky obdržel onkolog a hematolog prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Ve světě se prosadil průkopnickým zaváděním chemoterapie zhoubných nádorů do klinické praxe a vysvětlováním této terapie moderními poznatky molekulární biologie. Je autorem 19 monografií.

Cenu Invence získal za mimořádný vědecký počin posledních let kardiolog Jan Pirk. Cena byla udělena za výzkum při použití dvou dlouhodobých srdečních podpor jako totální náhrady lidského srdce u pacientů bez možnosti standardní léčby.

Cenu Patria pro vědeckou osobnost, která se výrazně prosadila v zahraničí, převzal epidemiolog Ervín Adam. Devadesátiletý epidemiolog se stále věnuje výzkumu v USA, přispěl k objasnění vazeb mezi virem a zhoubnými nádory, například u karcinomu děložního čípku.