Karcinom plic

V celosvětovém měřítku je karcinom plic mezi všemi zhoubnými nádory na druhém místě. V ČR je na prvním místě mezi zhoubnými nádory u mužů a na prvním místě v příčinách úmrtí na zhoubné nádory. Celková úmrtnost je 93%, pravděpodobnost přežití 5 let je 8% a tak tomu bude zřejmě ještě řadu let. Počet nově zjištěných onemocnění u žen se od roku 1997-2005 více než ztrojnásobil, protože přibývá kuřaček. V pokročilém stádiu onemocnění je 80% nově zjištěných případů.

Větší ohrožení rakovinou plic u kuřáků je nezvratně prokázané. Ti, kteří kouřili více než 20 cigaret denně po dobu 20 let, mají 20x vyšší riziko vzniku karcinomu plic než nekuřáci. Samozřejmě existuje řada dalších příčin, které vznik nádoru podporují- ionizující záření, chemické a biologické příčiny (viry). Uplatňují se i ekologicky nepříznivé vlivy, i když ne v takovém měřítku, jak kuřáci tvrdí. Riziko zvyšuje pasivní kouření.

Neexistují časné varovné příznaky. Občas bývá nádor malého rozsahu zjištěn při vyšetřování pro jinou nemoc. Mezi příznaky onemocnění patří především nově vzniklý dlouhotrvající kašel nebo změna charakteru chronického kuřáckého kašle z produktivního na dráždivý (asi 80% nemocných). Někdy je přítomno vykašlávání krve nebo nitek krve ve sputu. Běžné jsou záněty plic, které neustupují po léčbě nebo se opakují na stejném místě. Při pokročilém nádoru se dostavuje bolest, často vázaná na nádech (asi 40% nemocných). Asi 78% nemocných má dechové obtíže. Další příznaky mohou být chrapot, polykací obtíže, otok obličeje, svalové bolesti, neurologické příznaky a záněty žil.

Prognóza je závislá na stádiu onemocnění, klinickém stavu, přidružených nemocech. Důležitý je údaj o váhovém úbytku. Nejlepší prognózu mají ti, u nichž lze nádor operovat. V popředí každé zvolené strategie musí být především snaha o zlepšení kvality života nemocného. Kvalitní onkologická péče je možná pouze při zachování komplexnosti a s přihlédnutím ke všem současným možnostem.

Výchova k nekuřáctví je významným preventivním opatřením.

Čerpáno z přednášky prof. MUDr. J. Skřičkové, CSc.