Co se děje po ukončení léčby zhoubného nádoru střeva?

MUDr.Igor Kiss, MUDr. Jiří Tomášek (www.linkos.cz)

Bohužel nelze nikdy na 100 % zajistit, že se nádorové onemocnění nemůže znovu vrátit. Odpovídající léčbou lze toto riziko pouze výrazně snížit. Po ukončení takovéto protinádorové léčby je proto nutné, aby byl pacient pravidelně sledován - dispenzarizován. Je tak možno včas zachytit případný návrat nemoci (rekurenci). Onemocnění se může vrátit ve formě lokální recidivy, to znamená, že nádor znovu vznikne v oblasti, kde byl původně. Mohou se také objevit vzdálené metastázy, nejčastěji v plicích nebo v játrech. Časným znamením návratu nemoci může být laboratorní vzestup nádorových markerů. S postupujícím časem od ukončení léčby se riziko rekurence snižuje, tedy i intervaly pravidelných kontrol se prodlužují. Schéma pravidelných vyšetření určuje ošetřující onkolog. Patří mezi ně vyšetření nádorových markerů, ultrazvuk, rtg plic, koloskopické vyšetření (vyšetření střeva ohebným přístrojem) a další vyšetření podle zvážení lékaře.

Po ukončení komplexní protinádorové léčby může mít pacient prospěch z lázeňské léčby. Předpokladem je, že u něj nejsou žádné známky nádorového onemocnění, že je tedy v kompletní remisi. Lázeňskou léčbu navrhuje ošetřující onkolog.

Může se stát, že se nádorové onemocnění znovu objeví, dojde k rekurenci onemocnění. Před rozhodnutím o léčbě je nutné podrobné vyšetření s cílem zjistit rozsah nádorového postižení.Většinou je prováděn ultrazvuk břicha nebo CT břicha, rentgen plic, vhodná může být koloskopie. V individuálních případech pomůže ke stanovení přesného rozsahu onemocnění vyšetření PET. Je nutné zjistit, zda je možné metastázy chirurgicky odstranit. Týká se to hlavně metastáz jaterních a plicních, operovat lze ale i lokální recidivy onemocnění (např. nádor střeva v jizvě po předchozí resekci nádoru). Operace metastáz je vhodná jen pokud je jejich počet malý a lze je chirurgicky odstranit všechny. V některých případech je možné metastázy operovat až po jejich zmenšení po předchozí chemoterapii. Chirurgickým odstraněním metastáz se zvyšuje šance na uzdravení.

Jednotlivé metastázy je také možno zničit tzv. radiofrekvenční termoablací. Při této metodě je do metastázy zavedena speciální jehla a následně dochází k zahřátí metastázy a tím k její likvidaci. Obvykle jsou takto léčeny metastázy v játrech. Termoablaci lze provádět v lokální anestezii pod kontrolu CTnebo je možné ji použít i během operace. Méně používanou metodou je kryoterapie, kdy jsou metastázy ničeny mrazem speciální sondou.

Chirurgická léčba je téměř vždy doplněna chemoterapií. Chemoterapie je základní metodou v terapii metastatického kolorektálního karcinomu. Může být kombinována scílenou biologickou léčbou. V pravidelných intervalech je nutné přešetření k zhodnocení účinnosti chemoterapie. Pokud se onemocnění nepodaří zastavit a dojde ke zhoršení nemoci, je většinou nutné změnit chemoterapii. Protinádorová léčba je kombinována léčbou podpůrnou (léčba nevolnosti, nechutenství, bolesti).

V některých případech by chemoterapie byla pro nemocného nepřiměřeně zatěžující nebo dochází ke zhoršování nemoci i po změně chemoterapie. V takovém případě je nutné se soustředit na léčbu příznaků (symptomů) onemocnění. Snahou je zvládnout projevy onemocnění tak, aby ovlivňovaly kvalitu života nemocného co nejméně. Je to např. léčba bolesti, patří sem ale i třeba péče o psychický stav nemocného.