Co je Dobrý anděl?

Dobrý anděl je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, relativně malými pravidelnými měsíčními částkami každý měsíc výrazně finančně pomáhat až tisícovkám nemocných. Dobrý anděl nyní spolupracuje s Českou onkologickou společností.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., řekl o Dobrém andělu:

„Zhoubné nádory jsou v naší zemi velkým problémem zdravotním, ekonomickým a sociálním. Onemocnění rakovinou znamená pro nemocného ale i jeho blízké problémy fyzické, psychické, sociální, existenciální a v neposlední řadě i ekonomické. V případě onemocnění dítěte je téměř nutné, aby jeden z rodičů přestal pracovat a dítěti se plně věnoval. V našich podmínkách se tím u velké části rodin zásadně snižuje životní úroveň, u sociálně slabých až kriticky. Pro tyto rodiny každá finanční pomoc znamená vysvobození z běžných velkých starostí a umožňuje jim plně se věnovat nemocnému dítěti. Česká onkologická společnost ČLS JEP podporuje činnost nadačního fondu Dobrý anděl v České republice, který transparentním způsobem pomáhá rodinám s dětmi, které onkologické onemocnění dostalo do finanční tísně“.

www.dobryandel.cz