Cíle protinádorové léčby

Snaha o úplné vyléčení- kurativní protinádorová léčba. V této fázi se snažíme nádor z těla zcela odstranit a navodit dlouhodobý stav plného zdraví. Když z těla vymizí všechny známky přítomnosti nádoru, jsou pacienti pravidelně vyšetřováni. S přibývajícími roky bez známek onkologického onemocnění, klesá pravděpodobnost, že se nádor vrátí.

Snaha o podporu (prodloužení) života- paliativní onkologická léčba. Když je nádor v pokročilém stadiu nebo nereaguje na léčbu tak, jak jsme očekávali, není úplné vyléčení možné. Cílem zůstává zmenšení nádoru, zastavení růstu a zabránění jeho šíření. Úspěchem léčby je zmírnění obtíží a prodloužení života v řádu měsíců, případně let.

Cíle léčby se v průběhu nemoci mění. Je potřeba s lékařem mluvit, ujasnit si situaci.

Mírnění obtíží, které nádor působí a snaha o udržení co nejvyšší možné kvality života, to je symptomatická léčba. Ukončení onkologické léčby neznamená, že v zápětí končí život. Snažte se pokračovat v aktivitách, které máte rádi, ve vztazích, které jsou pro vás významné. Je moudré také využít tento čas na dokončení a uzavření všech započatých „projektů“ v osobním i pracovním životě.

Léčbou těchto pacientů se zabývá např. Ambulance podpůrné a paliativní onkologie v MOÚ (54313 6209). Velkou pomocí mohou být agentury domácí péče, hospice apod. (www.hospice.cz)