Chystáte se jet do lázní?

Od 1.10.2012 jsou některé změny. Komplexní lázeňská péče u dospělých se zkrátila na 21 dnů, příspěvková lázeňská péče je 14 nebo 21 dnů dle dohody s pacientem. Je možnost prodloužení lázeňské léčby na doporučení lázeňského lékaře. Je zachována možnost opakování lázeňské léčby ve formě příspěvkové a u řady diagnóz i komplexní lázeňské péče. Přesné podmínky stanoví indikační seznam.

Označení indikačních skupin je stejné ( např. pohybový aparát), mění se označení podskupin. Dříve samostatné diagnózy jsou sloučeny do jedné, zařazeny jsou nové diagnózy.

Onkologická onemocnění se nově mohou léčit ve všech lázeňských místech, ovšem v závislosti na orgánovém postižení. Pacient po rakovině plic bude vyslán do lázní indikovaných pro léčbu dýchacího ústrojí.

Pro možnost opakované lázeňské léčby se započítávají pobyty realizované po 1.10.2009. U některých diagnóz, zvláště u pooperačních stavů se krátí nástup do lázní- dříve byl rok po operaci, nyní 3 měsíce, vyjímečně v případě komplikací 6 měsíců.

Některé diagnózy vyžadují nekuřáky a snížení BMI (nadváha). Při vyplňování lázeňského místa je vhodnější psát přímo poskytovatele- např. určitý Lázeňský dům, poskytovatele XY, a.s.