Biologická léčba v onkologii

Přednosta Onkologické kliniky VFN v Praze prof. MUDr. Luboš Petruželka poskytl rozhovor pro Boleslavský deník. Často se na toto téma ptáte, proto přetiskujeme.

V čem spočívá biologická léčba?

V pozadí této léčby je fakt, že se podařilo zmapovat lidský genom. Víme kudy vedou cesty zhoubného signálu, který probíhá v nádorové buňce a který vede k jejímu bujení. Díky tomu jsme schopni do konkrétních struktur buňky zasáhnout a tím zabránit přenosu daného signálu. Ale ani teď tomu neumíme ještě ve 100% zabránit.

Jak biologická léčba působí na nádorové buňky?

Spíše zabrzdí dráhy zmíněného přenosu. Buňka poté buď sama zanikne nebo se zastaví její dělení. U pokročilejších nemocí se celý proces spíše zabrzdí a u dlouhodobé léčby jsme schopni nádor kontrolovat. Plné vyléčení bude možné jen u časných stadií, u pokročilých stadií je tolik zhoubných drah, že to nejsme schopni úplně vyléčit.

Jaký je rozdíl biologické léčby ve srovnání s klasickou chemoterapií?

U biologické léčby se nesetkáváme s tím, co je běžné u konvenční chemoterapie, totiž s úbytkem bílých krvinek, se zvýšením rizika infekcí, s pocity nevolnosti a pocity na zvracení, s vypadáváním vlasů a podobně. U biologické léčby ale může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Ovšem chemoterapie hraje stále svoji roli a velmi často se s biologickou léčbou kombinuje. Je pravděpodobné, že zaváděním nových léků se chemoterapie nebude užívat tak často, ale jsou některé typy nádorů- třeba nádory varlat-, kde chemoterapie dovede úspěšně léčit a vyléčit. V současné době biologická léčba určité chemoterapie nedovede nahradit.

Jaká onkologická onemocnění jsou vhodná pro biologickou léčbu?

Kromě poruch krvetvorby ji lze užít u karcinomu prsu- má to však určitá omezení. Nádor musí splňovat určité molekulární předpoklady. Tuto léčbu lze užít i při nádorech tlustého střeva a konečníku, ale opět jen u určitého procenta těchto nádorů. Nadějně se vyvíjí léčba nádorů plic a nádorů ledvin. Tam je účinnost chemoterapie prakticky nulová.

Jak se biologické léky aplikují?

Záleží na daném léků a těch je dnes celá řada- ty, které působí na buněčnou strukturu,je nutno aplikovat nitrožilně. Doba aplikace je různá. Může být jednou za 3 týdny, což je pro pacienty přijatelné a léčba je ambulantní. Jiné léky je možno podávat ústy- například u nádorů ledvin. Ovšem nelze říci, že by v budoucnu došlo pouze k podávání léku ústy.

Jak dlouho trvá taková léčba?

U zajišťovací léčby karcinomu prsu trvá optimální léčba 1 rok. U chemoterapie je to šest měsíců. U onemocnění, kde jsou postiženy i vzdálené orgány jako játra či kosti, se léčba provádí dlouhodobě s různými přestávkami. Většinou se postupuje až do doby,. Kdy onemocnění přestane být na léčbu citlivé.

Jaké jsou náklady na léčbu a jaký je podíl pacienta?

Zatím je vše hrazeno ze zdravotního pojištění, protože jde o velmi nákladnou léčbu. Otázkou je účast pacienta, protože ceny u biologické léčby se pohybují od 40-80 tisíc Kč měsíčně, což je dáno také tím, že vývoj léků je dlouhodobý a velmi náročný.

Je biologická léčba úspěšnější než konvenční?

Určitě. Vyšší účinnost je dána tím,že se užívá léčba na jasně definovaný nádor. Například kombinace chemoterapie s biologickou léčbou u karcinomu prsu vykazuje o 30% vyšší účinnost oproti samotné chemoterapii. Samotná biologická léčba se užívá při karcinomu ledvin a může nemoc na určitou dobu zastavit, stejné je to i u nádorů tlustého střeva. U nádorů plic je tato léčba srovnatelná s chemoterapií, ale má lepší profil nežádoucích účinků. Vedeme přesné registry lidí, kteří touto léčbou byli nebo jsou léčeni v současné době. Jde o stovky pacientů, asi jsme už přesáhli jeden tisíc.