O důvěře

Každý člověk se snaží, aby vypadal před ostatními dobře, aby dělal na všechny dobrý dojem. Když toho chce dosáhnout, snaží se zakrývat všechny své chyby a nedostatky. Velké množství nedostatků zná jen on sám, protože se projevují v jeho životě a v jeho jednáních takovým způsobem, že si jich druzí lidé nevšímají. Některé nedostatky jsou ze současného života, jiné se třeba už staly před dlouhou dobou, ale všechny negativně ovlivňují obraz, který člověka ukazuje druhým lidem. I když se člověk opravdu snaží, není schopen vždy zakrýt svoje chyby a vypadat dokonale, vždy se za určitých okolností projeví jeho skutečný obraz se všemi nedostatky. Je možné lidi klamat i delší dobu, ale vždy člověk musí počítat s možností, že ukáže svoji skutečnou tvář.

I když se člověku daří delší dobu lidi kolem něj klamat, Boha oklamat nemůže, protože on ve své vševědoucnosti vidí do duše člověka a zná jeho úmysly a cíle, kterých chce dosáhnout. Avšak i když Bůh zná slabosti každého člověka, přesto žádného nezavrhuje, na každém mu záleží a chce dobro pro všechny lidi. Každý k němu může přicházet s naprostou důvěrou a s jistotou, že u něj najde pochopení a pomoc, kterou potřebuje. A i když se člověk proti Bohu provinil, ale lituje toho a prosí o odpuštění, vždy odpuštění dosáhne a vždy dostane pomoc, aby byl schopen žít dokonale ve shodě s Boží vůli.

Vědomí, že Bůh zná naše chyby a slabosti, a přesto nás má rád a dává nám to, co potřebujeme, nás naplňuje vyrovnaností a důvěrou ve všech životních situacích. I když se člověk dopustil toho nejhoršího činu, může počítat s Božím milosrdenstvím a s Božím odpuštěním. To je jistota, která pomáhá i v těch nejtěžších životních situacích.

Takovou důvěru člověk nezíská svým úsilím, taková důvěra je dar, o který člověk musí prosit a když ho dostane, musí mít snahu ho co nejvíc využívat a prohlubovat. Vzorem je pro nás velké množství lidí, kteří za svého života nežili správně, ale kteří si to uvědomili, prosili o odpuštění a sílu ke zlepšení života. Když spolupracovali s tím, co od Boha dostali, byli schopni změnit svůj život a dosáhnout vysoké dokonalosti. Je toho schopen každý člověk, když opravdu chce svůj život změnit.

Otec J. Šik, z farního zpravodaje Tomášek